Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THẮNG

Địa chỉ: Xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Đăng Thị Khuyên